Follow

Precision

 Målte verdier for presisjon (dvs. 1 sigma.....)
Erlend, kanskje vi burde begynne å operere med 2 sigma??? (95% konfidensintervall)

1.uke:
===========
 <12% ved 50  - 200 Bq/m3 ( 1.5 - 5.5 pCi/L)
 <11% ved 200  - 250 Bq/m3 ( 5.5 - 6.8 pCi/L)
 <10% ved 250 - 350 Bq/m3 (6.8 - 9.5 pCi/L) 
   <8% ved >350    (>9.5 pCi/L)

1.måned:
============
 <9% ved  90 - 150  Bq/m3 (2.5 - 4 pCi/L)
 <7% ved 150 - 220 Bq/m3 (4 - 6 pCi/L)
 <6% ved >220 Bq/m3 (>6 pCi/L)


Om en ikke ønsker for mye tall kan tabellen kortes ved å fjerne linjer
(bør da kortes slik at en ikke 'skryter' på seg mer enn en kan love).
Eksempel på korting til to linjer for hver av de over:

1.uke:
===========
 < 12% ved 50  - 350 Bq/m3 ( 1.5 - 9.5 pCi/L)
 < 8% ved >350    (>9.5 pCi/L)

1.måned:
============
 < 9% ved 90 - 220 Bq/m3 (2.5 - 6 pCi/L)
 < 6% ved >220 Bq/m3 (>6 pCi/L)

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.